AKTUÁLNĚ | O NÁS | PLEMENA | NAŠE NEJ | GALERIE
BAŽANTNICE | ROCKY TOP | KONTAKT | ENGLISH

CHOVATELSKÁ STANICE „ROCKY TOP“GALERIE: ZDE


Tato chovatelská stanice byla uznána v roce 1972, chovatelem byl můj otec Jaroslav Vosáhlo, Bukovany 31 (hájovna Taranka).
Ke vzniku stanice přispělo několik okolností.
Jaroslav Vosáhlo pocházel z Pardubicka, kde jeho otec jako obecní hajný kromě služby, související s jeho povoláním, se také věnoval cvičení psů pro místní sedláky a další movité občany. Ti jednak měli možnost lovu, ale rovněž si mohli dovolit pořídit si loveckého psa a toho si vydržovat. A tak i malý Jaroušek, nejmladší ze čtyř dětí Josefa Vosáhla, stejně jako jeho starší bratr Josef, tíhli k myslivosti a k loveckým psům. Jaroušek natolik, že vychodil lesnickou školu v Nasavrkách a myslivost se stala součástí jeho práce. Dokonce v letech 1953-5 zastával pozici oborníka ve Staré oboře na Hluboké, která několik let předtím byla znárodněna rodině Schwarzenbergů a v letech, kdy tam přišel můj otec, byla využívána jako reprezentační honitba nové vládnoucí garnitury. Lovili tam nejen její příslušníci, ale často i političtí a vojenští představitelé spřátelených mocností. Bylo to tedy politicky silně exponované místo – a tam měl fungovat jako oborník člověk nejen politicky neangažovaný, ale navíc nijak nakloněný stávajícímu režimu! To nemohlo dlouho fungovat – a ani nefungovalo. Po dá se říci krátké epizodě ve Staré oboře, kde jsem se přímo v hájovně narodila já, byl otec „odejit“ a jen díky známostem s dobrými lidmi sehnal místo v oboru, ovšem na mnohem méně disponovaném místě, zastával funkci lesníka u Lesního závodu Konopiště, na hájovně Tarance, kde sloužil až do odchodu do penze v roce 1986.
Další okolností, mající vliv na vznik této chovatelské stanice, byla moje mimořádná snaha, mít vlastního psa. Na hájovně sice vždycky psi byli, ale nikdy nebyli „moji“. Byl to jezevčík „Lesan“, pocházející ještě z „Poněšické obory“ na Hluboké, pak český fousek „Bor z Rožďalovic“ a po něm krátkosrstý ohař „César z Rik“, pes, se kterým už jsem jako děvče školou povinné chodila na hony, protože v té době onemocněl můj otec astmatem, a tak jsem s režijním psem musela jít do služby na honech já, aby byl řádně využit. Je fakt, že César byl velmi vlohový pes a jeho vedení nebylo obtížné. Ale přece jen – nebyl to MŮJ pes! A protože v naší rodině bylo rozhodující to, co řekla maminka, tak i pořízení nového psa muselo projít jejím schválením. Já jsem toužila po pointrovi, ale „ten pes s krysím ocasem“, jak jej specifikovala matka, do domu nesměl. A protože mamince se líbili irští setři, dostala jsem dovolení, koupit si fenu irského setra (psa bych prý nezvládla, říkal otec a bylo v tom hodně pravdy). A tak jsem si v roce 1970, v posledním roce mojí školní docházky, koupila fenku ELIS z Mračnice. Byli jsme pro ni v Kladně. Hned po jejím získání pro mne všechno ostatní skončilo, a tak se mi během posledního půl roku školní docházky povedlo posunout se z kategorie „s vyznamenáním“ do kategorie trojkařů, dokázala jsem být ohodnocena trojkou i z tělocviku a zpěvu! Prostě škola pro mne skončila!
Největší vliv na to, že jsme na hájovně následně začali irské setry skutečně chovat, měla opět moje maminka. I když pocházela z Prahy, chov čehokoli byl jejím koníčkem, a tak chovala od slepic, perliček, hus, krůt přes králíky a kozy až po krávy úplně všechno! A tak nakonec přibyli i psi – irští setři.
Na hájovně byl prostor, byly podmínky, a tak možnost rozšířit počet psů byla nasnadě. Od pořízení naší první fenky IS, Elis, se podařilo během asi deseti let dosáhnout počtu +-30 psů. Musím ovšem podotknout, že to nebyli jen naši psi. Když jsem začala studovat střední školu, přivydělávala jsem si výcvikem loveckých psů, a tak byli na dvoře i psi cizí, různých plemen. Poté, co jsem se vdala a odstěhovala jsem se z hájovny, převzala výcvik moje o dost mladší sestřička a psů bylo na Tarance stále dost.
Možná, že se divíte, když jsem si fenu Elis pořídila já, proč byla chovatelská stanice zapsána na mého otce. Docela jednoduše – k zaregistrování CHS na mé jméno jsem neměla dostatečný věk. Po provdání jsem skutečně začala chovat plemeno pointer a odchovala jsem 7 vrhů pointrů v CHS „Z Taranky“. Také moje sestřička si zaregistrovala CHS „Bohemis Victoria“ a odchovala několik vrhů IS a dva vrhy bretaňských ohařů. To však už byla doba, kdy původní CHS „Rocky Top“ ukončila působení.
Ale zpět k irským setrům „Rocky Top“.
Začátek, jak bylo již uvedeno, byly odchovy po fence Elis z Mrančice (Ruslan Stroganov x Erna z Hradišťského dubu). Hned z prvního vrhu jsme si ponechali fenku Amie Rocky Top (Car od Roupovského hradu x Elis z Mračnice), se kterou jsem absolvovala všechny druhy zkoušek, které tehdy byly k dispozici (JZ, PZ, LZ, VZ a FT). Amie byla vždy výborně hodnocená, VZ vyhrála. Od Amie jsme si nechali další fenku, tentokrát už pro moji sestřičku, Dreamy Rocky Top (Boj ze Šumavských luhů x Amie Rocky Top). Tyto tři feny daly základ rozrodu irských setrů Rocky Top, z nichž mnoho působilo v chovu tohoto plemene, někteří ještě po odeznění chovatelské činnosti mých rodičů.
K tomu došlo poté, co se odstěhovali z hájovny a jako důchodci žili v rodinném domku nedaleko Prahy. Tam nejen že nebyly podmínky pro chovatelskou činnost, ale také sil ubývalo...
Tímto textem bych chtěla vzdát čest svým rodičům a připomenout jejich nezapomenutelnou stopu v českém chovu irského setra v poslední třetině XX. století.

Helena Dvořáková

ODCHOVY CHOVATELSKÉ STANICE „ROCKY TOP“

Car od Roupovského hradu x Elis z Mračnice:
vrh 11.08.1972 vrženo 16 štěňat

1. ANDY Rocky Top /P/
2. AIDA Rocky Top /F/
3. ARNA Rocky Top /F/
4. ARAB Rocky Top /P/
5. AJAX Rocky Top /P/
6. AMIE Rock Top /F/ chovná fena

Dar z Vejvorky x Elis z Mračnice:
vrh 12.04.1973 vrženo 14 štěňat

1. BEN Rocky Top /P/
2. BART Rocky Top /P/
3. BILLY Rock top /P/
4. BREST Rocky Top /P/
5. BEJ Rocky Top /P/
6. BESSIE Rocky Top /F/

Boj ze Šumavských luhů x Elis z Mračnice
vrh 16.04.1974 vrženo 13 štěňat

1. LESTER Rocky Top /P/
2. LONIE Rocky Top /P/
3. LIVOR Rocky Top /P/ chovný pes
4. LEAR Rocky Top /P/
5. LAURA Rocky Top /F/
6. LEA Rocky Top /F/

Boj ze Šumavských luhů x Amie Rocky Top
vrh 27.10.1974 vrženo 17 štěňat

1. DIX Rocky Top /P/
2. DEAN Rocky Top /P/
3. DONNY Rocky Top /P/
4. DŽAR Rocky Top /P/
5. DREAMY Rock Top /F/ chovná fena

Vezír Nonstop x Elis z Mračnice
vrh 01.04.1975 vrženo 13 štěňat

1. EDDY Rocky Top /P/
2. EMIR Rocky Top /P/
3. ELOX Rocky Top /P/
4. EFÉB Rocky Top /P/
5. ELÉN Rocky Top /F/
6. EDITH Rocky Top /F/ chovná fena

Ashmeadow´s Caber x Rueberry Sea Shanty (GORDONSETR)*
vrh ?? vrženo 2 štěňata

1. EX Rocky Top /P/
2. ELITE Rocky Top /F/
*zápis vrhu pro Romana Vajnera, jemuž režim znemožnil chovatelství. Oby bratři mu emigrovali a on byl chápán jako nežádoucí osoba.

Evan z Ďáblické hájovny x Elis z Mračnice
vrh 25.03.1976 vrženo 12 štěnat

1. FLIK Rocky Top /P/
2. FERO Rocky Top /P/ chovný pes
3. FRAM Rocky Top /P/ chovný pes
4. FIN Rocky Top /P/
5. FLÉR Rocky Top /F/ chovná fena (Rakousko)
6. FLORA Rocky Top /F/

Vezír Nonstop x Amie Rocky Top
vrh 28.08.1976 vrženo 17 štěňat

1. GÁJUS Rocky Top /P/
2. GARY Rocky Top /P/
3. GERO Rocky Top /P/
4. GRAND Rocky Top /P/
5. GRIM Rocky Top /P/
6. GEJŠA Rocky Top /F/

Aran z Vlasteckého vrchu x Dreamy Rocky Top
vrh 16.03.1977 vrženo 13 štěňat

1. HARY Rocky Top /P/
2. HERMES Rocky Top /P/ chovný pes Vítěz ČSR a Klubový 1979
3. HOMÉR Rocky Top /P/ chovný pes
4. HAIDÉE Rocky Top /F/
5. HEDDY Rocky Top /F/
6. HERA Rocky Top /F/

Rall della Marciola x Brita z Polníka (POINTER)**
vrh 08.05.1977 vrženo 8 štěňat

1. CAESAR Rocky Top /P/
2. CID Rocky Top /P/ chovný pes
3. CLYDE Rocky Top /P/ chovný pes
4. CAR Rocky Top /P/
5. CLÉLIE Rocky Top /F/
6. CLEA Rocky Top /F/
7. CITTA Rocky Top /F/ chovná fena
**zápis druhého vrhu ze zahraničního krytí mojí feny pointra, byla obava, že režim nepovolí opakované spojení se „západním“ psem. Proto o něj bylo zažádáno z chovatelské stance mého otce.

Vezír Nonstop x Amie Rocky Top
vrh 22.05.1977 vrženo 17 štěňat

1. IARGO Rocky Top /P/ chovný pes, „U“
2. IASON Rocky Top /P/
3. IKAROS Rocky Top /P/
4. IROS Rocky Top /P/
5. ILIANA Rocky Top /F/
6. ILKA /F/

Vigor Nonstop x Amie Rocky Top
vrh 04.02.1978 vrženo 13 štěňat

1. JAGO Rocky Top /P/
2. JASAN Rocky Top /P/
3. JILL Rocky Top /P/
4. JACK Rocky Top /P/ chovný pes
5. JANNY Rocky Top /F/
6. JASSY Rocky Top /F/

Vigor Nonstop x Dreamy Rocky Top
vrh 24.05.1978 vrženo 10 štěňat

1. KID Rocky Top /P/
2. KIM Rocky Top /P/
3. KING Rocky Top /P/ chovný pes, Itálie
4. KARY Rocky Top /P/
5. KELLY Rocky Top /P/
6. KINTEIL Rocky Top /F/ chovná fena

Vigor Nonstop x Dreamy Rocky Top
vrh 21.01.1979 vrženo 10 štěňat

1. MARTIS Rocky Top /P/
2. MÁRTY Rocky Top /P/
3. MAX Rocky Top /P/ chovný pes
4. MANON Rocky Top /F/ chovná fena (Rakousko)
5. MERY Rocky Top /F/
6. MONA Rocky Top /F/

Vigor Nonstop x Amie Rocky Top
vrh 07.08.1979 vrženo 6 štěňat

1. NERO Rocky Top /P/
2. NINO Rocky Top /P/
3. NITOUCHE Rocky Top /F/
4. NORMA Rocky Top /F/
5. NORA Rocky Top /F/
6. NELLY Rocky Top /F/

Vigor Nonstop x Dreamy Rocky Top
vrh 11.02.1980 vrženo 11 štěňat

1. OMAR Rocky Top /P/
2. ORAN Rocky Top /P/
3. ODETTA Rocky Top /F/
4. OXANA Rocky Top /F/

Vigor Nonstop x Amie Rocky Top
vrh 06.08.1980 vrženo 11 štěňat

1. PARIS Rocky Top /P/
2. PEDRO Rocky Top /P/
3. PLUTO Rocky Top /P/
4. PORTHOS Rocky Top /P/
5. PEGGY Rocky Top /F/
6. PERSY Rocky Top /F/

Vigor Nonstop x Dreamy Rocky Top
vrh 27.01.1981 vrženo 6 štěňat

1. RASTY Rocky Top /P/
2. ROMULUS Rocky Top /P/
3. RONNY Rocky Top /P/
4. RUBY Rocky Top /P/
5. RITA Rocky Top /F/
6. RUNA Rocky Top /F/

Vigor Nonstop x Dreamy Rocky Top
vrh 13.02.1982 vrženo 3 štěňata

1. SANDY Rocky Top /P/
2. SALLY Rocky Top /F/
3. SENTA Rocky Top /F/

Bor Rajhil x Daysy Zdenkov
vrh 31.12.1985 vrženo 10 štěňat

1. CHALKIS Rocky Top /P/
2. CHÁN Rocky Top /P/
3. CHARON Rocky Top /P/
4. CHRYSTO Rocky Top /P/
5. CHERA Rocky Top /F/
6. CHRISTY Rocky Top /F/ chovná fena

epagneul breton - bretaňský ohař


© fefi design 2007